Znajdź media:


Znak

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
Znak
Wydawca: Spoleczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp.zo.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby interesujące się filozofią, teologią i kulturą

Tematyka: Magazyn koncentruje się na tematyce filozoficznej, teologicznej, artystycznej. Wiele miejsca poświęca życiu Kościola, problematyce wychowania, popularyzacji nauki, mysli politycznej i próbom diagnozy stanu współczesnej kultury; inspiruje ważne debaty, stanowi forum, na którym spotykają się autorzy o różnej orientacji światopoglądowej.
Zapytaj o ofertę