Znajdź media:


Dyrektor Szkoły

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > pedagogika
Dyrektor Szkoły
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy szkół i kadry kierowniczej zarządów gmin prowadzących szkoły, pracownicy resortu szkolnictwa administracji centralnej i terenowej, pedagodzy, kuratorzy

Tematyka: Magazyn przekazuje aktualne informacje związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Traktuje o zagadnieniach zarządzania i kierowania szkołą, prawa oświatowego, reformie edukacji. Wskazuje rozwiązania problemów administracyjnych, finansowych, kadrowych i dydaktycznych, określa miejsce szkół samorządowych w gminie. Porusza m.in. tematykę związaną z: polityką edukacyjną, prowadzeniem szkół przez samorządy, jakością w edukacji, finansami, prawem w szkole, wdrażaniem komputeryzacji w szkole.
Zapytaj o ofertę