Znajdź media:


Biuletyn Producenta Pieczarek

Kategorie: Rolnictwo > uprawa
Biuletyn Producenta Pieczarek
Wydawca:
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: producenci pieczarek oraz producenci podłoża, grzybni, przetwórcy grzybów

Tematyka: Artykuły dotyczą najnowszych technologii uprawy pieczarek i boczniaka, występowania chorób i szkodników oraz ekonomiki produkcji (w tym marketing, polityka rolna w Polsce i w UE).
Zapytaj o ofertę