Znajdź media:


utrzymanieruchu.pl

Kategorie: Branżowe > branżowe inne
utrzymanieruchu.pl
Ilość PV/ miesiąc: 30 000
Ilość UU/ miesiac: 8000
Użytkownicy: Inżynierowie, mechanicy, kierownicy Dzialów Utrzymania Ruchu.

Tematyka: Serwis poświęcony utrzmaniu ruchu w przedsiebiorstwach produkcyjnych. Obejmujacych takie dziedziny jak: mechanika, elektrotechnika, elektronika, inzynieria ladowa i wodna, jak również inne dyscypliny techniczne. Zawiera informacje mogące przyczynić się do podniesienia kwalifikacji oraz efektywnosci inżynierów, mechaników, kierowników Dzialów Utrzymania Ruchu.
Zapytaj o ofertę