Znajdź media:


TSL Biznes

Kategorie: Branżowe > transport, spedycja
TSL Biznes
Wydawca: KMG Media Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 11 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy, kierownicy i menedżerowie logistyki oraz transportu w firmach sektora produkcyjnego, handlowego i dystrybucyjnego; właściciele i kierownicy firm transportowych, przewoźnicy; spedytorzy i pracownicy spedycji; operatorzy logistyczni i pracownicy firm kurierskich; dostawcy rozwiązań i usług dla branży TSL

Tematyka: Magazyn informacyjny, na którego łamach znajdują się najważniejsze wiadomości z branży transportu, spedycji i logistyki. Informuje o nowych produktach, usługach i rozwiązaniach, aktualnych tendencjach i kierunkach zmian.
Zapytaj o ofertę