Znajdź media:


Doradca Hotelarza

Kategorie: Branżowe > hotelarstwo, gastronomia
Doradca Hotelarza
Wydawca: Impress Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dyrektorzy i osoby kierujące placówkami hotelarskimi i gastronomicznymi na terenie całej Polski, osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie i wyposażenie hoteli,

Tematyka: Pismo o charakterze doradczym. Zawiera artykuły dotyczące wystroju wnętrz, zabezpieczenia, finansów, polityki kadrowej, kształcenia, wlaściwego wizerunku placówki, psychologii pracy, oprogramowania strukturalnego, usług dodatkowych dla gości
Zapytaj o ofertę