Znajdź media:


Cukrzyca a Zdrowie

Kategorie: Medycyna > diabetologia
Cukrzyca a Zdrowie
Wydawca:
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 20 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze pierwszego kontaktu, diabetolodzy

Tematyka: pismo porusza tematykę związaną z cukrzycą i diabetologią
Zapytaj o ofertę