Znajdź media:


cieplowent.pl

Kategorie: Branżowe > chłodnictwo-klimatyzacja
cieplowent.pl
Ilość PV/ miesiąc: 8 525 040
Ilość UU/ miesiac: 127 800
Użytkownicy: Urzędy gmin, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa ciepłownicze, przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne urządzeń do ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, jak również producenci i dystrybutorzy tych urządzeń, biura projektów, zakłady gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie techniczne, studenci.

Tematyka: Serwis poświęcony energetyce i ciepłownictwu. Dostarcza informacji na temat sieci i więzów cieplnych, stacji przetwarzających, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, wentylacji przemysłowej. Informuje również o instalacjach przemysłowych, wymianie ciepła, odzyskiwaniu ciepła, chłodnictwie, automatyzacji systemów i urzadzeń cieplnych oraz powietrznych.
Zapytaj o ofertę