Znajdź media:


IT Reseller

Kategorie: Komputer Telekomunikacja > reseller
IT Reseller
Wydawca: ITR Sp z o.o.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 9 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: dealerzy i dystrybutorzy małych i średnich firm teleinformatycznych - użytkownicy końcowi. Osoby z zaangażowane w procesy zakupów i usług 

Tematyka: Pismo business-to-business o charakterze iformacyjno- poradniczo- edukacyjnym. Dostarcza informacji na temat produktów i technologii teleinformatycznych pod kątem ich zastosowania i pozyskiwania dla poszczególnych grup klientów. Pokazuje trendy mające wpływ na sprzedaż poszczególnych technologii, doradza w zakresie obsługi klienta i sprzedaży, analizuje i komentuje procesy i wydarzenia zachodzące na rynku IT.
Zapytaj o ofertę