Znajdź media:


Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

Kategorie: Branżowe > automatyka
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Wydawca: HMR-TRANS Sp. z o.o.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2 000 - 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: przedstawiciele firm dystrybucyjnych, producenci urządzeń transportowych, maszyn roboczych oraz ich elementów; pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, technolodzy, kadra zarządzająca - decyzyjna z przedsiębiorstw reprezentujących różne gałęzie przemysłu takie jak: górnictwo, energetyka, hutnictwo, przemysł maszynowy, stoczniowy, przetwórczy

Tematyka: Czasopismo o charakterze naukowo-technicznym, obejmującym swoim zakresem tematycznym: transport taśmowy, dźwignice i podnośniki, pojazdy, przenośniki zgrzebłowe, kubełkowe, rurowe oraz maszyny robocze współpracujące w ramach systemów transportowych jak i urządzenia pomocnicze, do których należą między innymi napędy, systemy sterowania czy materiały eksploatacyjne.
Zapytaj o ofertę