Znajdź media:


mprfish.com

Kategorie: Branżowe > spożywcze
mprfish.com
Ilość PV/ miesiąc: 14 000
Ilość UU/ miesiac: 3800
Użytkownicy: Osoby związane z branżą rybną.

Tematyka: Serwis branży rybnej, zajmujące się problematyką rybołówstwa, technologii i mechanizacji przetwórstwa rybnego, chemia żywnosci pochodzenia morskiego oraz ekonomika przemyslu rybnego. W piśmie można znaleźć artykuły o rybołówstwie śródlądowym, promocjach miast i gmin związanych z przemysłem rybnym, reportaże z targów, informacje z kraju i ze świata,
Zapytaj o ofertę