Znajdź media:


Forum Biznesu (DGP)

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > biznes
Forum Biznesu (DGP)
Wydawca: Media PRess
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 130 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: biznesmeni, managerowie wyższego szczebla, dyrektorzy i właściciele firm

Tematyka: Czasopismo zamieszczamy aktualne informacje, artykuły i komentarze dotyczące gospodarki, poszczególnych branż, a także innych dziedzin szeroko związanych z biznesem. Misją pisma jest dostarczanie ważnych i przydatnych dla biznesu informacji, a także kojarzenie firm w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści.
Zapytaj o ofertę