Znajdź media:


SEM Specialist

Kategorie: Marketing Reklama > marketing
SEM Specialist
Wydawca: SEM Specialist
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 1 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: specjaliści SEM - osoby związane z agencjami SEM, Interaktywnymi, właściciele firm, oraz osoby odpowiadające za promocję w internecie

Tematyka: Pierwszy w Polsce magazyn poświęcony w całości tematyce Search Engine Marketingu. Wspiera rozwój branży SEM i edukację w zakresie skutecznego wykorzystania wyszukiwarek i reklam kontekstowych.
Zapytaj o ofertę