Znajdź media:


Katalog Gastronomiczny i Hotelarski

Kategorie: Branżowe > hotelarstwo, gastronomia
Katalog Gastronomiczny i Hotelarski
Wydawca: AW-R Nipress
Częstotliwość: rocznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zawodowo związane z hotelarstwem, gastronomią, cateringiem; właściciele restauracji, hoteli i firm cateringowych

Tematyka: Publikacja stanowi źródło informacji dla restauratorów oraz hotelarzy, zawiera szeroki przegląd ofert firm z segmentu HoReCa produktów i usług oraz informacje z rynku.
Zapytaj o ofertę