Znajdź media:


Przegląd Menopauzalny

Kategorie: Medycyna > medyczne inne
Przegląd Menopauzalny
Wydawca: Termedia Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze ginekolodzy i endokrynolodzy.

Tematyka: Magazyn publikuje wielodyscyplinarne, prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), prace poglądowe, prace kazuistyczne, obejmujące swą tematyką szeroko pojęte problemy okresu menopauzalnego. Czasopismo wydawane jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy.
Zapytaj o ofertę