Znajdź media:


itreseller.pl

Kategorie: Komputer Telekomunikacja > reseller
itreseller.pl
Ilość PV/ miesiąc: 12 000
Ilość UU/ miesiac: 1 800
Użytkownicy: firmy resellerskie na rynku IT, specjaliści ds. zakupów, osoby decyzyjne, właściciele i współwłaściciele, dyrektorzy lub kierownicy, małe i średnie przedsiębiorstwa

Tematyka: dostarcza informacje na temat produktów i technologii teleinformatycznych pod kątem ich zastosowania i pozycjonowania. Pokazuje trendy mające wpływ na sprzedaż poszczególnych technologii i konkretnych produktów. Doradza w zakresie obsługi klienta i sprzedaży, finansowania działalności, aspektów prawnych. Przedstawia praktyczną wiedzę, narzędzia związane z prowadzeniem biznesu. Wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania. Analizuje i komentuje procesy i wydarzenia zachodzące na rynku, które mają bezpośredni wpływ na działania resellerów IT.
Zapytaj o ofertę