Znajdź media:


Wspólnota Mieszkaniowa

Kategorie: Budownictwo > zarządzanie nieruchomościami
Wspólnota Mieszkaniowa
Wydawca: Municipium SA
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 6 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: członkowie zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych; wspólnoty mieszkaniowe tworzone przez właścicieli lokali w budynkach: komunalnych, wojskowych i kolejowych

Tematyka: Pismo poświecone problemom mieszkalnictwa. Podejmuje zagadnienia zarządzania, księgowości, przepisów prawnych. Przedstawia doświadczenia i przykłady z działalności wspólnot mieszkaniowych, radzi jak zarządzać nieruchomością, prowadzić ksiegowość, organizować i przeprowadzać remonty, zawierać umowy. Zawiera interpretacje obowiazujących ustaw i rozporządzeń, omawia projekty nowych regulacji prawnych, pokazuje ich wady i zalety, udziela porad i informacji.
Zapytaj o ofertę