Znajdź media:


Fizjoterapia Polska

Kategorie: Medycyna > ortopedia, rehabilitacja
Fizjoterapia Polska
Wydawca:
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze fizjoterapeuci i rehabilitanci; zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie inwalidów

Tematyka: Czasopismo o charakterze naukowym, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe w oparciu o badania oraz prace kazuistyczne (opis przypadków) związane z szeroko pojętą fizjoterapią, jako nieinwazyjnym oddziaływaniem terapeutycznym, w chorobach i urazach różnego pochodzenia. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień związanych nie tylko z fizykoterapią i kinezyterapią, lecz także z szeroko pojętą rehabilitacją pacjentów z różnorodnymi schorzeniami ortopedycznymi, traumatologicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, gerontologicznymi itp.
Zapytaj o ofertę