Znajdź media:


Świat Kolei

Kategorie: Hobby > modelarstwo
Świat Kolei
Wydawca: EMI-Press
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 3 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: hobbyści zainteresowani transportem szynowym w szerokim tego słowa znaczeniu

Tematyka: W piśmie można znaleźć informacje dotyczące zarówno starych parowozów, jak i nowszego typu taboru, artykuły dotyczące transportu miejskiego, kolei w Internecie. Stałe działy to modelarstwo i prezentacje nowości na rynku modeli kolejowych, historia kolejnictwa.
Zapytaj o ofertę