Znajdź media:


Muzyka 21

Kategorie: Kultura Sztuka > muzyka
Muzyka 21
Wydawca: Wydawnictwo Muzyczne Acte Prealable sp z.o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: ludzie zainteresowani muzyką w różnym wieku,

Tematyka: Pismo poświęcone muzyce poważnej, klasycznej.
Zapytaj o ofertę