Znajdź media:


Lubelskie Aktualności Rolnicze

Kategorie: Rolnictwo > ODR
Lubelskie Aktualności Rolnicze
Wydawca: Lubelski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Konskowoli
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 7 000
Zasięg: woj. lubelskie
Czytelnicy: rolnicy, mieszkańcy wsi, pracownicy samorządów terytorialnych, administracji terenowej oraz instytucji obsługi rolnictwa

Tematyka: Na łamach czasopisma podejmowana jest tematyka z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, techniki rolnej, agroturystyki, a także dziedzictwa kulturowego.
Zapytaj o ofertę