Znajdź media:


Szyfrówki

Kategorie: Hobby > krzyżówki
Szyfrówki
Wydawca: Phoenix Press Sp z o.o. Sk
Częstotliwość: nieregularnie
Nakład: 55 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: kobieta 30+ rozwiązujące w magazynach krzyżówki i inne rozrywki umysłowe

Tematyka: Pismo krzyżówkowe.
Zapytaj o ofertę