Znajdź media:


List

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie inne
List
Wydawca: Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media LIST
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 14 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby wierzące, zainteresowane problematyką kościelną, szukające rozwiązań problemów życia codziennego z punktu widzenia chrześcijan

Tematyka: Magazyn katolicki poświęcone odnowie życia chrześcijan. Na łamach znajdują się teksty wyjaśniające różne problemy z dziedziny życia duchowego. Każdy numer dotyczy jednego tematu. Na łamach pisma analizowane są nierzadko problemy trudne i kontrowersyjne z zakresu teologii, duchowości, historii Kościoła i psychologii.
Zapytaj o ofertę