Znajdź media:


Muzyka i Technologia

Kategorie: Branżowe > technika audio
Muzyka i Technologia
Wydawca: Music Technology Press
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 8 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: realizatorzy switała, dźwięku, Lj-e, Dj-e, osoby zajmujące się organizacjami imprez i obsługa techniczną, agencje artystyczne i koncertowe, muzycy, dystrybutorzy sprzętu muzycznego,

Tematyka: Główną tematyką magazynu są wydarzenia muzyczne, technika estradowa oraz zastosowanie sprzętu muzycznego w teatrach, klubach, na scenie, w TV, radio itp.
Zapytaj o ofertę