Znajdź media:


Przegląd Dermatologiczny

Kategorie: Medycyna > dermatologia
Przegląd Dermatologiczny
Wydawca: Termedia Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Członkowie Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, lekarze dermatolodzy

Tematyka: Pismo poświęcone tematyce dermatologicznej. Prezentuje wyniki prac kazuistycznych dotyczących dermatologii ogólnej i pediatrycznej i takich specjalnosci jak: wenerologia, dermatochirurgia, onkologia, alergologia i choróby zawodowe, mikologia, immunodermatologia, fotobiologia i farmakoterapia.
Zapytaj o ofertę