Znajdź media:


Fakty - Magazyn Gospodarczy

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > gospodarka
Fakty - Magazyn Gospodarczy
Wydawca: Max Media Mariusz Gryzewski
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 18 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zainteresowane polityką, gospodarką i kulturą; ludzie ze świata polityki, gospodarki, biznesu i kultury, urzędnicy państwowi, prezesi i wlaściciele największych firm polskich oraz zagranicznych

Tematyka: Pismo przedstawia kluczowe zagadnienia życia politycznego i gospodarczego Polski oraz aktualne informacje kulturalne. Pismo składa się z trzech podstawowych bloków: polityki, gospodarki oraz kultury. W pierwszym znajdują się wywiady z czołowymi przedstawicielami świata politycznego oraz artykuły o aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej; w bloku gospodarka prezentowane są oferty firm oraz wywiady z prezesami i właścicielami największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.
Zapytaj o ofertę