Znajdź media:


Gazeta Chłopska

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze ogólne
Gazeta Chłopska
Wydawca: TNA INVESTMENTS Sp. z o.o.
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 25 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: rolnicy, producenci rolni, instytucje samorządowe, parlamentarne oraz instytucje i agendy rządowe z obszaru rolnictwa

Tematyka: Gazeta prezentująca problemy wsi i rolnictwa.
Zapytaj o ofertę