Znajdź media:


Nowa Technika Wojskowa

Kategorie: Branżowe > wojsko
Nowa Technika Wojskowa
Wydawca: Magnum X Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 20 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: oficerowie, pracownicy przemysłu zbrojeniowego, MON, specjaliści zajmujący się problematyka obronna

Tematyka: W piśmie znajdują się materiały poświęcone aktualnym problemom rozwoju techniki wojskowej, najnowsze informacje o polskim i światowym przemyśle obronnym, szczegółowe opisy sprzętu wojskowego, wywiady z osobami wnoszącymi istotny wkład w obronność kraju, materiały dotyczące bieżącej sytuacji militarnej na świecie, oraz zmiany zachodzące w NATO. Ponadto w każdym czasopiśmie znajduje sie obszerny dział poświęcony historii techniki wojskowej.
Zapytaj o ofertę