Znajdź media:


Asysta Dentystyczna

Kategorie: Medycyna > stomatologia
Asysta Dentystyczna
Wydawca: Elamed
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: higienistki, asystentki, recepcjonistki stomatologiczne

Tematyka: Magazyn zawiera artykuły związane z wykonywaniem zawodu higienistki oraz asystentki, doskonaleniem zawodowym, a także przepisami prawnymi i problematyką poruszania się na rynku pracy w usługach medycznych. Główne działy tematyczne: Zarządzanie gabinetem i recepcją, Komunikacja interpersonalna, Higiena w gabinecie, Praca z pacjentem, Sprzęt i materiały, Edukacja.
Zapytaj o ofertę