Znajdź media:


Finanse Publiczne

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > finanse, księgowość
Finanse Publiczne
Wydawca: Presscom Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 4 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: skarbnicy gmin, powiatów, województw, księgowi jednostek sektora finansów publicznych; audytorzy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy działów podatkowych, pracownicy działów kadr i płac

Tematyka: Magazyn podejmuje praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej. Odpowiada na problemy czytelników z zakresu rachunkowości budżetowej, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług czy specyfiki funkcjonowania konkretnych organów (powiatów, instytucji kultury, organów oświatowych itd.).
Zapytaj o ofertę