Znajdź media:


Namiary na Morze i Handel

Kategorie: Branżowe > przemysł morski
Namiary na Morze i Handel
Wydawca: Promare Sp z o.o.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 7 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: menedżerowie przedsiębiorstw żeglugowych, stoczni i zakładów z nimi kooperujacych, towarzystwa klasyfikacyjne i certyfikacyjne, portów; firmy obrotu portowo-morskiego, osoby zajmujące się transportem, kadrą kierowniczą przedsiebiorstw połowowych, instytucje naukowe związane z gospodarką morską

Tematyka: Pismo informuje o najważniejszych wydarzeniach i problemach w polskiej gospodarce morskiej ze szczególnym uwzględnieniem spraw transportu, przemysłu, usług i handlu morskiego. Podstawowa tematyka obejmuje ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i techniczne aspekty żeglugi, portów, spedycji, przemysłu, remontu i budowy statków oraz produkcji wyposażenia okrętowego. Pismo informuje również o nowych trendach i tendencjach w polskim transporcie, spedycji, handlu i przemyśle morskim
Zapytaj o ofertę