Znajdź media:


Moja Historia

Kategorie: Kobiece > prawdziwe historie
Moja Historia
Wydawca: Phoenix Press Sp z o.o. Sk
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 126 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: kobiety

Tematyka: Tytuł prezentuje osiemnaście historii: głównie tematy społeczne i obyczajowe, ale także romanse oraz teksty zabawne, anegdotyczne - wszystkie pisane w formie zwierzeń.
Zapytaj o ofertę