Znajdź media:


Mieszkanie i Wspólnota

Kategorie: Budownictwo > zarządzanie nieruchomościami
Mieszkanie i Wspólnota
Wydawca: Wydawnictwo Centrum Sp z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy nieruchomości, prezesi spółdzielni mieszkaniowych

Tematyka: Poradnik w zakresie zarządzania budynkami wielorodzinnymi.
Zapytaj o ofertę