Znajdź media:


Magia Miłości

Kategorie: Kobiece > prawdziwe historie
Magia Miłości
Wydawca: Phoenix Press Sp z o.o. Sk
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 109 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: kobiety

Tematyka: Pismo z historiami (ok. 17 w numerze) o tematyce miłosnej. Wszystkie historie pisane są w formie zwierzeń.
Zapytaj o ofertę