Znajdź media:


Bieżące Informacje

Kategorie: Rolnictwo > ODR
Bieżące Informacje
Wydawca: Warminsko-Mazurski Osrodek Doradztwa Rolniczego
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 4 000
Zasięg: woj. warmińsko-mazurskie
Czytelnicy: rolnicy zamieszkali na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,

Tematyka: Magazyn prezentuje problematykę rolna Warmii i Mazur.
Zapytaj o ofertę