Znajdź media:


Rehabilitacja Medyczna

Kategorie: Medycyna > ortopedia, rehabilitacja
Rehabilitacja Medyczna
Wydawca: ELIPSA-JAIM s.c.
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 800
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, lekarze reumatolodzy, lekarze ortopedzi, lekarze neurolodzy, fizjoterapeuci, pracownicy w instytucjach zajmujących się rehabilitacją, sanatoriach i uzdrowiskach, członkowie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Tematyka: Czasopismo naukowe poświęcone rehabilitacji. Zawiera artykuły polskich i światowych specjalistów oraz przedruki artykułów z zagranicznych czasopism naukowych dotyczące różnych dziedzin medycyny i rehabilitacji, problematyki bólu przewlekłego, fizykoterapii, terapii manualnej, standardów postępowania zawodowego, organizacji i zarządzania w rehabilitacji.
Zapytaj o ofertę