Znajdź media:


Agro Trendy

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze ogólne
Agro Trendy
Wydawca: Top Consulting Sp z o.o.
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 2 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Menedżerowie rolnictwa, osoby odpowiedzialne za strategię i rozwój rolnictwa w Polsce.

Tematyka: Opiniotwórczy magazyn branży rolniczej.
Zapytaj o ofertę