Znajdź media:


Chirurgia po Dyplomie

Kategorie: Medycyna > chirurgia
Chirurgia po Dyplomie
Wydawca: Medical Tribune Polska Sp z o.o.
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Nakład: 2 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: szeroka grupa chirurgów i lekarzy rozpoczynających specjalizacje z chirurgii

Tematyka: Czasopismo reprezentuje pięć głównych działów chirurgii; chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia urazowa, chirurgia endokrynologiczna.
Zapytaj o ofertę