Znajdź media:


Gazeta Farmaceutyczna

Kategorie: Medycyna > farmacja
Gazeta Farmaceutyczna
Wydawca: Kwadryga sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 11 300
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: farmaceuci, producenci leków, właściciele aptek i hurtowni farmaceutycznych.

Tematyka: pismo opiniotwórcze, traktujące o nowościach na polskim rynku farmaceutycznym, informujące o światowych osiągnięciach farmakoterapii (informacje, artykuły, analizy, komentarze).
Zapytaj o ofertę