Znajdź media:


Rolnicze ABC

Kategorie: Rolnictwo > rolnicze ogólne
Rolnicze ABC
Wydawca: GRUPA WM Sp. z o.o.
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 3 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: rolnicy, przedstawiciele firm i instytucji obsługujacych sektor rolnictwa

Tematyka: Magazyn rolniczy. Rozpowszechnia wiedze o odnawialnych zródłach energii, produkcji ekologicznej, żywnosci naturalnej i tradycyjnej, dotacjach unijnych i panstwowych, konwencjonalnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, budownictwie rolniczym, o biznesowych i społecznych grupach działania.
Zapytaj o ofertę