Znajdź media:


Green

Kategorie: Budownictwo > architektura
Green
Wydawca: Świeżym Okiem
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: architekci, studenci architektury

Tematyka: Magazyn architektoniczny promujący idee zrównoważonego rozwoju w środowisku budowlanym
Zapytaj o ofertę