Znajdź media:


Pneumatyka

Kategorie: Branżowe > branżowe inne
Pneumatyka
Wydawca: Pneumatyka
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 3 500
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Użytkownicy sprężonego powietrza, na skale przemysłową, technolodzy, energetycy zakładowi w przemyśle, gdzie sprężone powietrze używane jest jako medium energetyczne - male przedsiębiorstwa, zakłady komunalne; projektanci, konstruktorzy w biurach projektów, specjaliści w zakresie konstrukcji i eksploatacji, pracownicy firm handlowych, zaopatrujacych przemysł i usługi, pracownicy naukowi

Tematyka: Pismo specjalistyczne poświęcone zagadnieniom związanym ze sprężonym powietrzem. Stanowi źródlo informacji o stanie techniki, ofertach handlowych, targach, konferencjach, wydarzeniach w przemysle. Tematyka: Technika sprężania i uzdatniania powietrza do celów przemysłowych, instalacje spreżonego powietrza, sprężarki, osuszacze, filtry, urządzenia produkcyjne i inne zasilane spreżonym powietrzem, pnematyczne układy napędowo - sterujące, narzędzia pneumatyczne, transport pneumatyczny.
Zapytaj o ofertę