Znajdź media:


Niedziela

Kategorie: Katolickie, Religia > katolickie opiniotwórcze
Niedziela
Wydawca: Kuria Metropolitalana
Częstotliwość: tygodnik
Nakład: 131 000
Zasięg: ogólnopolski, Europa, USA, Kanada, Australia
Czytelnicy: ludzie starsi, religijni, związani z Kościołem, osoby zamieszkałe zarówno w dużych miastach jak i na wsi

Tematyka: Pismo zawiera publicystykę teologiczną, pastoralną, etyczną, kulturalną, społeczną, poradnikową; Działy: strona liturgiczna, wiadomości z Watykanu, ze świata, z Polski (w tym wiadomości z Jasnej Góry), program telewizyjny, porady domowe (przepisy kulinarne, ochrona zdrowia, ciekawostki przyrodnicze).
Zapytaj o ofertę