Znajdź media:


Polimery

Kategorie: Branżowe > tworzywa sztuczne
Polimery
Wydawca: Instytut Chemii Przemyslowej
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 1 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby zawodowo związane z polimerami

Tematyka: Pismo naukowo-techniczne z dziedziny tworzyw wieloczęsteczkowych. Publikowane są w nim oryginalne prace naukowo-badawcze z zakresu tworzyw, gumy, farb, lakierów i włókien chemicznych. W miesięczniku publikowane są zagadnienia dotyczące syntezy, analizy i technologii polimerów, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości i zastosowań tworzyw wielocząsteczkowych oraz ochrony środowiska.
Zapytaj o ofertę