Znajdź media:


Rozrywka

Kategorie: Hobby > krzyżówki
Rozrywka
Wydawca: Spóldzielnia Rozrywka
Częstotliwość: dwutygodnik
Nakład: 150 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby lubiące rozwiązywać krzyżówki i szarady

Tematyka: Pismo krzyżówkowe - ponad 80 krzyżówek, jolek, rebusów i zadań wierszowanych (szarady, anagramy, kalambury).
Zapytaj o ofertę