Znajdź media:


Vademecum Lekarza Rodzinnego

Kategorie: Medycyna > medycyna ogólna
Vademecum Lekarza Rodzinnego
Wydawca: Kwiecinski
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 15 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni, studenci medycyny, właściciele prywatnych klinik

Tematyka: Magazyn poświęcony medycynie rodzinnej w szerokim tego słowa znaczeniu.
Zapytaj o ofertę