Znajdź media:


Stacja Benzynowa

Kategorie: Branżowe > rynek paliwowy
Stacja Benzynowa
Wydawca: BROG Marketing
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: Firmy paliwowe, sieci stacji, punkty dystrybucji paliw; głównymi czytelnikami są osoby decydujące o zakupie nowego sprzętu i wyposażenia, dostawach towarów do sklepów, modernizacji stacji, zmianie jej wystroju, budowie kolejnego obiektu; pracownicy centrali firm paliwowych, wlaściciele małych sieci i pojedynczych stacji.

Tematyka: Pismo daje włascicielom stacji praktyczne przykłady i pomysły jak prowadzić biznes paliwowy, przystacyjne sklepy, bary, myjnie, autoserwis czy motel; popularyzuje rozwiązania ekologiczne w tym biznesie.
Zapytaj o ofertę