Znajdź media:


Obywatel

Kategorie: Ekonomia, Społeczeństwo > opiniotwórcze
Obywatel
Wydawca: Stowarzyszenie Obywatel
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: osoby w średnim wieku interesujące się sprawami politycznymi, przemianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze,

Tematyka: Pismo poświęcone polityce, społeczeństwu i ekologii. Podejmuje problem szeroko rozumianej jakości życia, zajmuje się krytyką współczesnej rzeczywistości polityczno-gospodarczo-kulturowej.
Zapytaj o ofertę