Znajdź media:


Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Kategorie: Medycyna > pielęgniarstwo
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Wydawca: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Częstotliwość: miesięcznik
Nakład: 10 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: pielęgniarki i polożne, przedstawiciele Okregowych Izb Pielegniarskich, szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, uczelni i szkół medycznych, domów opieki społecznej i sanatoriów

Tematyka: Miesięcznik jest oficjalnym pismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Przedstawia problemy pielegniarstwa i położnictwa. Prezentuje nowe koncepcje i trendy w pielęgniarstwie oraz rezultaty badań naukowych, promuje nowoczesność w praktyce zawodowej i zachęca do ustawicznego doskonalenia, przedstawia projekty społeczno-medyczne i kampanie prozdrowotne uwzględniające udział pielęgniarek i położnych. Czasopismo indeksowane w Index Copernicus
Zapytaj o ofertę