Znajdź media:


Postępy Żywienia Klinicznego

Kategorie: Medycyna > medyczne inne
Postępy Żywienia Klinicznego
Wydawca: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 5 000
Zasięg: ogólnopolski
Czytelnicy: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i dietetycy zajmujący się teoretycznymi i praktycznymi aspektami żywienie klinicznego i problemami metabolizmu

Tematyka: Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, indeksowane w Index Copernicus . W magazynie zamieszczane są oryginalne prace badawcze, artykuły przeglądowe, poglądowe, kazuistyczne, komentarze, recenzje oraz informacje z życia PTŻPiD.
Zapytaj o ofertę